فایل های دسته بندی جزوه - صفحه 1

آموزش جغد نمدی زیبا

در خانه جغدی بسیار جذاب با نمد بسازید

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات اجتماعی چهارم دبستان

54 سوال اجتماعی از درس 1 تا 11

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپونیت انواع ادبی

این پاورپونیت شامل کلیه مباحث مربوط به انواع ادبی و مسائل مربوط به ادبیات می باشد که در ان نظر بزرگانی چون دکتر شمیسا ذکر شده است.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه دستور زبان فارسی

این جزوه شامل کلیه مسائل مربوط به دستور زبان فارسی است که در ان کلیه ارکان دستور زبان فارسی از فعل تا قید همه کامل و جامع با ذکر مثال توضیح داده شده است.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه ارایه های ادبی

این جزوه شامل همه ارایه های ادبی مورد نیاز فرد برای شناخت مسائل ادبی است که در ان کلیه ارایه های ادبی کامل و جامع توضیح داده شده است.

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت هستی شناختی در مکتب رئالیسم و توضیح و نقد ان

بررسی هستی شناختی در مکتب رئالیسم و نقد آن از نظر بزرگان

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نقد شعر باغ من مهدی اخوان ثالث

نقد و بررسی و تحلیل شعر باغ من مهدی اخوان ثالث و توضیح در مورد شعر .و بررسی ان

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت انسان شناسی

بیان اهمیت انسان شناسی از دیدگاه بزرگان و معرفی انواع انسان شناسی و ویژگی های ان.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بیداری اسلامی

معرفی و مقایسه دین اسلام با سایر ادیان موجود و بیان ماهیت بیداری اسلامی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی